Archive for the 'Siddur' Category

Een vraag over de Parsje Misjpatim

Iemand vroeg: Wat is de reden dat wij onze ogen niet bedekken bij het zeggen van de Kedoesjat HaSjeem in het Sjemoné Esré, aangezien wij onze ogen wel bedekken bij het zeggen van het Sjema?

 

De Serafim in het hemels heiligdom bedekken hun ogen met twee van hun vleugels bij het uitspreken van het Kadosj HaSjeem (Jes. 6:2-3). Bij het uitspreken van de Kedoesja in de liturgie hier op aarde wordt echter in één opzicht de hemelse liturgie nagevolgd, in een ander opzicht daarentegen niet. De hemelse liturgie wordt nagevolgd voorzover wij ons richten op HaSjeem als op de bron van alle heiligheid. Dit doen wij door ons op te stellen zoals de engelen, met de voeten bijeen, en door ons op onze tenen te verheffen, althans bij de Kedoesja van het Amida. De hemelse liturgie wordt evenwel niet nagevolgd voorzover wij trachten iets van de glorie van HaSjeem naar beneden te trekken, naar de aarde. Dit is namelijk een specifiek menselijke taak, en behoort daarom tot de dienst van Israel, niet tot de dienst der engelen. Wij drukken dit uit door de Kedoesja alleen te zeggen met een minje. (Ganzfried, Kitzur 15:1). Een minje is immers de wettelijke vertegenwoordiging van Israel. Op vergelijkbare wijze als het Misjkan is een minje een ‘omheining’ of ‘installatie’ voor het opvangen van de glorie van HaSjeem. Door middel van deze rituele omheining kan een bepaalde mate van glorie worden opgevangen zonder dat dit vernietigende gevolgen heeft.

 

De glorie van HaSjeem voorzover deze door middel van de dienst van Israel tot onze aardse sfeer kan doordringen wordt daarmee na de verbondssluiting tot een glorie die, hoewel zij is “als een verterend vuur”, niettemin tegelijkertijd “op het opperste van de berg” én “in (of: voor) de ogen van de kinderen Israels” is, zoals de parsje zegt (Ex. 24:17).

 

Blijft de vraag waarom wij onze ogen juist wel bedekken bij het zeggen van het Sjema. Het Sjema zeggen wij zowel met als zonder quorum. Het zeggen van Sjema is dus niet gebonden aan een minje. Merkwaardig genoeg behoort het Sjema dus niet tot de rituele dienst in strikte zin. Het zeggen van Sjema behoort tot de persoonlijke dienst en roeping, tot de dienst van het hart. Let wel, ‘persoonlijk’ wil hier niet zeggen ‘individueel’. Het gaat om een persoonlijke dienst van het hart van én het gehele volk én iedere Israeliet: “Hoor, Israel!…” Deze dienst van het hart wordt beklemtoond in de eerste passage van het Sjema. Omdat deze dienst van het hart geen ritueel beregelde ‘omheining’ heeft, doch zonder maat is, doen wij er verstandig aan onze ogen te bedekken. Wij zouden ons hier immers opeens onbeschermd tegenover de volle glorie kunnen bevinden, zoals Mosje bij het brandende braambos (Ex. 3:6) en Elijahoe op de berg (1 Kon.19:13). In het bedekken van de ogen volgen wij hen na.

 

Bij dit antwoord komt de vervolgvraag op waarom de Serafim eigenlijk hun ogen bedekken bij het uitvoeren van de hemelse liturgie. Zij voeren immers een ritueel geregelde dienst uit, zoals Israel op aarde. Het verschil tussen de Serafim en ons is echter dat de Serafim zich in de directe tegenwoordigheid van G’d bevinden bij de dienst in het hemels heiligdom, terwijl wij op aarde slechts aan die dienst participeren. Daar staat tegenover dat wij ons in de directe tegenwoordigheid G’ds bevinden bij het zeggen van het Sjema Israel.

 

 

Rosj Chodesj Adar I 5763

2 februari 2003

 

A Messianic version of Grace After Meals (Birkat HaMazon)

On mournful days say Psalm 137, on normal weekdays say no Psalm and begin below at: “My mouth shall speak the praise of the ETERNAL…” , on Sabbath, Yom Tov and festive occasions say Psalm 126.

Psalm 137

1By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. 2We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. 3For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. 4How shall we sing the ETERNAL’s song in a strange land? 5If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. 6If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy. 7Remember, O ETERNAL, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to the foundation thereof. 8O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us. 9Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones.

Psalm 126

1When the ETERNAL turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. 2Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The ETERNAL hath done great things for them. 3The ETERNAL hath done great things for us; whereof we are glad. 4Turn again our captivity, O ETERNAL, as the streams in the south. 5They that sow in tears shall reap in joy. 6He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.

 

My mouth shall speak the praise of the ETERNAL, and let all flesh give thanks unto His holy Name forever and ever. We will praise the ETERNAL from this time for everymore. Halleluyah! O give thanks unto the ETERNAL, for He is gracious, because his mercy endureth forever. Who can express the noble acts of the ETERNAL or show forth all His praise?

 

Invitation (Zimun)

 

Leader: Gentlemen, let us say Grace

Others: Blessed be the Name of the ETERNAL from this time forth for evermore!

 

Leader: Blessed be the Name of the ETERNAL from this time forth for evermore! With the permission of the distinguished people present, let us bless [our God,] Him of Whose gifts we have eaten.

Others: Blessed be [our God,] He of Whose gifts we have eaten and by Whose goodness we live [[Those who have not eaten respond: Blessed be He [our God] and blessed be His Name forever and ever.]]

 

Leader: Blessed be [our God,] He of Whose gifts we have eaten and by Whose goodness we live. Blessed be He and Blessed be His Name.

 

 

First blessing: For the food

Blessed art Thou, O ETERNAL, our God, King of the universe, Who sustainest the entire world in Thy goodness, in grace, mercy and compassion. Thou givest food to all flesh for Thy mercy endureth forever. And through Thy great goodness we have never lacked, and may we never lack, food, for evermore. For the sake of Thy great Name, for Thou art God who feedest and sustainest all, and actest benificently unto all, and Thou preparest sustenance for all Thy creatures which Thou hast created. Leader — Blessed art Thou, O ETERNAL, Who feedest all.

 

Second blessing: For the land

We give thanks unto Thee, O ETERNAL, our God, because Thou hast given to our ancestors to inherit a desirable, good and ample land, because Thou brought us forth, O ETERNAL, our God, from the the land of Egypt, and redeemed us from the house of bondage. For thy covenant with which Thou sealed our flesh, for Thy Torah that Thou hast taught us and for Thy statutes which Thou hast made known unto us. For life, grace and mercy which Thou hast granted us. And for the enjoyment of food by which Thou feedest and sustainest us for evermore, every day, every season, and every hour.

 

For all these, O ETERNAL, our God, we render thanks unto Thee and bless Thee. Blessed be Thy Name blessed by the mouth of all the living, continually and everlastingly, as it is written: When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the ETERNAL, thy God, for the good land which He hath given thee. Blessed art Thou, O ETERNAL, for the land and for the sustenance. Others — Amen.

 

Third blessing: For Jerusalem

Have mercy, O ETERNAL, our God, upon Israel Thy people; and

upon Jerusalem, Thy city. Upon Zion, the Sanctuary of Thy glory,

and upon the kingdom of the house of David, Thine anointed. And

upon the great and holy House upon which Thy Name is called. Our

God and Father, pasture us, feed us, sustain us, support us,

enlarge us. O ETERNAL, our God, grant us speedily relief from all

our sorrows. And we beseech Thee, O ETERNAL, our God, make us

not needful of the gifts of flesh and blood, or of their loans, but of

Thy hand only, that is full, open, holy, generous, that we not be

ashamed or humiliated for ever and ever.

 

[[On the Sabbath add: Be pleased, O ETERNAL, our God, to give us rest

through Thy commandments and through the commandment of the

seventh day, this great and holy Sabbath. For this day is great and

holy before Thee to cease from work and rest thereon in love, by

the ordinance of Thy will. May it be Thy will, O ETERNAL, our God,

that there be no sorrow, grief, or lament, on this day of our rest.

And cause us to see, O ETERNAL, our God, the consolation of Zion,

Thy city, and the rebuilding of Jerusalem, the City of Thy Holiness,

for Thou art The Lord of salvations and the Lord of consolations.

 

On Rosh Chodesh and Festivals add: Our God and God of our

fathers, may there ascend and come before Thee, reach, be

regarded, be favoured, be heard, born in mind and remembered,

the memorial and destiny of ourselves; the memorial of our fathers;

the memorial of Messiah, the son of David, Thy servant, Yeshua;

the memorial of Jerusalem, the City of Thy Holiness; the memorial

of Thy entire people, the house of Israel, before Thee for

deliverance, goodness, grace, mercy and compassion, for life and

for peace, on this day of [[On Rosh Chodesh: New Moon; On Rosh

HaShanah: Remembrance; On Pesach: the Feast of Unleavened

Bread; On Sukkoth: the Feast of Tabernacles; On Shavuoth: the

Feast of Weeks; On Shemini Atzereth: On the Feast of the Eight

Day]]. Remember us thereon, O ETERNAL, our God, for goodness,

bestow upon us thereon a blessing, and help us on it for life. For

the sake of salvation and compassion, have mercy upon us, be

gracious and compassionate with us and help us, for our eyes are

directed to Thee, because Thou art the great and merciful God [on

Rosh HaShanah add: and King]]. And rebuild Jerusalem, the Holy

City, through Yeshua the Messiah, may he return speedily, in

our days. Blessed art Thou, O ETERNAL, Who (in His mercy)

rebuildeth Jerusalem. Amen. Others — Amen.]]

 

Fourth blessing: God’s goodness

Blessed art Thou, O ETERNAL, our God, King of the universe, the

Almighty, our Father, our King, our Sovereign, our Creator, our

Saviour, our Maker, our Holy One, the Holy One of Jacob, our

Shepherd, the Shepherd of Israel, the benificent King who doeth

good unto all. Every single day Thou hath bestowed and still

bestoweth and ever will bestow goodness upon us. Thou wast and

and still art and ever wilst be bountiful with us, with grace, mercy

and compassion, with relief, deliverance, prosperity, blessing,

solace, consolation, sustenance, support, Leader — commiseration,

life and peace, and all that is good He will never let us be wanting.

 

The Allmerciful One, may He reign over us forever. The Allmerciful

One, may He be blessed in heaven and in earth. The Allmerciful

One, may He be praised throughout all generations, may He be

Glorified through us for evermore, and be honoured through us

forever and everlastingly. The Allmerciful One, may He sustain us

with honour. The Allmerciful One, may he break the yoke of

oppression from off our neck and guide us erect to our Land. The

Allmerciful One, may he bestow an abundant blessing upon this

house and upon this table at which we have eaten. The Allmerciful

One, may He send us Elijah, the Prophet, he is remembered for

good, to bring us good tidings of salvation and consolation, and to

announce the return of Yeshua the Messiah, our Lord.

 

[[Guests recite: The Allmerciful One, may He bless [my honoured

father,] the master of this house, and [my honoured mother], the

lady of this house, them, their house, and their children, and all

that is theirs. Those at their own table recite: The Allmerciful One,

may He bless me [my wife/husband] and my children and all that is

mine,]] us and all that is ours, even as our ancestors, Abraham,

Isaac, and Jacob were blessed in all, from all and with all. May He

Bless us all together with a perfect blessing. And let us say: Amen.

 

From on high may be set forth their merit and ours, for a safeguard

of well-being. May we receive a blessing from the ETERNAL, a just

recompence from the God of our salvation, and find favour and

good understanding in the eyes of God and man.

 

[[On the Sabbath add: The Allmerciful One, may He cause us to

inherit the day that is wholly Sabbath and rest day for everlasting

life. On Rosh Chodesh add: The Allmerciful One, may He renew

unto us this month for goodness and for blessing. On Festivals add:

The Allmerciful One, may He cause us to inherit the day of perfect

felicity. On Rosh HaShanah add: The Allmerciful One, may He

renew unto us this year for goodness and for blessing. On Sukkoth

add: The Allmerciful One, may He erect for us the fallen tabernacle

of David.]]

 

The Allmerciful One, may He render us worthy of the days of

Messiah Yeshua and his Kingdom, and life in the World to Come.

[On weekdays: He Who maketh great the salvations of His king; On

the Sabbath, Festivals and Rosh Chodesh: He Who is a tower of

salvation to His king,] and sheweth mercy unto His anointed, David

and his descendants forevermore, He Who maketh peace in his

heights, may He make peace upon us abd upon all Israel. And say

ye: Amen.

 

O fear the ETERNAL, ye that are his saints, for they that fear Him

lack nothing. The lions do lack and suffer hunger, but they who

seek the ETERNAL shall want no manner of thing that is good. Give

thanks unto the ETERNAL, for He is gracious and His mercy

endureth for ever. Thou openest thine hand and fillest all things

living with plenteousness. Blessed is the man that trusteth in the

ETERNAL, and whose hope is the ETERNAL. I have been young, and

now am old, and yet saw I never the righteous forsaken, nor his

posterity begging their bread. The ETERNAL shall give strenght unto

his people. The ETERNAL shall give his people the blessing of peace.

 

 

 


Blogs I Follow


WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.